Privacy Policy

 POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE WEBSITE SI APLICATIE/PLATFORMA INCTRL

Noi, echipa INCTRL reprezentata de INTELLIGENCE ACT SRL cu sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Str.  PICTOR ION NEGULICI, Nr. 32, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/7873/2011, CUI RO28701654  (,,INCTRL” sau ,,Operatorul“), iți multumim pentru vizita ta pe website-ul, în platforma noastră ori în aplicația, și noastră pentru interesul manifestat față de serviciile oferite. La utilizarea platformei disponibilă pe www.inctrl.ai sau a aplicatiei mobile disponibila în App Store sau Google Play Store, ste necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal, prin prezenta politică vă informăm că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Politica de confidențialitate îți explică modul în care INCTRL prelucrează datele tale cu caracter personal, tipurile de date care vor fi colectate, și utilizarea acestora în timpul vizitelor tale pe website-ul, în platforma web sau în aplicatia mobila INCTRL, de ce sunt colectate, către cine sunt transmise și drepturile legate de acestea. 

Îți mulțumim că ne vizitezi și îți sugerăm să citești cu atenție această Politică de confidențialitate. 

1. PARTEA INTRODUCTIVĂ

 1. Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu dumneavoastră

Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu datele personale furnizate de dumneavoastră este INTELLIGENCE ACT SRL, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Str. PICTOR ION NEGULICI , Nr. 32, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/7873/2011 ,  CUI RO28701654, în calitate de dezvoltator și administrator al platformei INCTRL.

 1. Cui i se aplică această Politică de Confidențialitate?

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică tuturor vizitatorilor și/sau utilizatorilor site-ului nostru www.inctr.ai, unde este disponibila platforma web, precum și utilizatorilor aplicației mobile INCTRL, disponibilă în App Store sau Google Play Store.

 1. Definiții
 1. date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 4. vizitator” înseamnă orice persoană care viziteaza website-ul nostru www.inctrl.ai sau care utilizează fără a crea un cont de utilizator platforma web accesibila la www.inctrl.ai, ori aplicația mobila din App Store sau Google Play Store;
 5. utilizator” înseamnă orice persoană care accesează aplicația/ platforma online si își creează un cont de utilizator prin intermediul acestora sau care utilizează în orice mod această platformă, într-o manieră care implică transmiterea unor date cu caracter personal. Utilizatorii își pot crea in cadrul aceluiași cont de utilizator:
 1. Categorii de date pe care le prelucrăm și modalitățile de colectare
 1. Date colectate în mod automat

Colectăm în mod automat anumite informații atunci când navigați site-ului nostru www.inctrl.ai și când vizitați sau utilizați platforma/ aplicația. Aceste informații nu dezvăluie identitatea dvs. specifică (cum ar fi numele sau informațiile dvs. de contact), dar pot include informații despre dispozitiv și despre utilizare, cum ar fi adresa dvs. IP, browserul și caracteristicile dispozitivului, sistemul de operare, preferințele de limbă, adresele URL de referință, numele dispozitivului, țara, locația, informații despre cum și când utilizați site-ul nostru și alte informații tehnice. Aceste informații sunt necesare în primul rând pentru a menține securitatea și funcționarea site-ului nostru web, precum și pentru scopurile noastre interne de analiză și raportare.

La fel ca multe companii, colectăm informații și prin cookie-uri și tehnologii similare. Pentru detalii despre Politica noastră privind cookie-urile, faceți clic aici.

 1. Date colectate ca urmare a comunicării lor direct de către dumneavostră
 1. Datele pe care ni le furnizaţi în calitate de vizitator/utilizator cu profil de consultant 

În cazul în care navigați site-ul nostru, vizitați sau utilizați aplicația/platforma online, solicitaţi informaţii prin intermediul adresei de e-mail, a formularului de contact afisat pe site sau prin intermediul sectiuni Support din aplicație/platforma online, INCTRL poate primi de la dumneavostră direct următoarele date: adresă de e-mail, nume, prenume, nr. de telefon, precum şi alte informaţii furnizate cu ocazia completării formularului de mesaj/informaţii, IP, cookies.

În cazul în care vă creaţi un cont de utilizator cu profil de profesionist, depinzând de funcționalitățile pe care le veți folosi, INCTRL poate primi de la dumneavostră următoarele date: 

Datele furnizate în cadrul profilului de profesionist sunt publice în aplicație, putând fi vizualizate de alți utilizatori cu profile de companie sau de către vizitatori neînregistrați (excepție fac urmatoarele date: adresa de e-mail, numarul de telefon, datele de facturare și plată.)

Temeiul prelucrării datelor dvs., se regăsește în art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, respectiv datele sunt prelucrate în baza consimţământului dumneavostră o dată cu utilizarea platformei sau în baza art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR, respectiv datele sunt prelucrate în baza unui raport contractual pe care îl putem avea cu utilizatorii cu profil de profesionist înregistrați pe platformă şi au ca scop executarea contractului.

 1. Date pe care ni le furnizaţi în calitate de vizitator / utilizatori cu profil de companie.

În cazul în care vizitați site-ul nostru pe aplicația/platforma online, vă abonați la newsletterul nostru, solicitaţi informaţii prin intermediul adresei de e-mail, a formularului de contact afisat pe site sau prin intermediul sectiuni Support din aplicație/platforma online, INCTRL poate primi de la dumneavostră următoarele date: adresă de e-mail, nume, prenume, nr. de telefon, precum şi alte informaţii furnizate cu ocazia completării formularului de mesaj/informaţii, IP, cookies.

În cazul în care vă creaţi un cont de utilizator cu profil de companie, vom încheia un contract de prestări servicii cu dvs. sau persoana juridică din care faceți parte și, depinzând de funcționalitățile pe care le veți folosi, INCTRL poate primi de la dumneavostră următoarele date: 

Toate aceste date vor fi colectate și procesate ca urmare a comunicării lor direct de către dumneavostră sau indirect de către persoana juridică din care faceți parte, prin intermediul platformei, telefoniei mobile, e-mailului sau prezentării la sediul societăţii noastre.

Temeiul prelucrării datelor dvs., se regăsește în art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, respectiv datele sunt prelucrate în baza consimţământului dumneavostră o dată cu utilizarea platformei sau în baza art. 6 alin. 1 lit. b din, respectiv datele sunt prelucrate ca urmare a încheierii unui contract şi au ca scop executarea contractului.

3. FORMA STOCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Folosim informațiile pe care le colectăm de la dvs. în următoarele scopuri:

Uneori, datele cu caracter personal sunt folosite de către INCTRL, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele au fost colectate. În situațiile în care vom folosi datele dumneavoastră în alte scopuri decât cele amintite în prezenta Politică ne obligăm să obținem consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care ne incumbă o obligație legală sau avem un alt temei juridic pentru procesarea datelor.

5. CĂTRE CINE DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, informațiile pe care ni le furnizați nu pot fi dezvăluite. Cu toate acestea, pot exista situații în care suntem nevoiți săfacem acest lucru, cum ar fi cazul, spre exemplu:

 1. În cazul în care sunteți vizitator, utilizator al aplicației/platformei atât cu profil de profesionist, cât și cu profil de companie, unele date cu caracter personal pot fi transmiseuneori furnizorilor noștri de servicii, precum servicii bancare/de plată, webhosting, etc.  Utilizatorii cu profil de companii înregistrate și aprobate pot configura mai mulți useri care să administreze contul. 

Utilizatorii cu profil de comapnii înregistrate și aprobate în platformă sunt operatori de date cu caracter personal, în sensul GDPR. Aceștia sunt responsabili în mod individual pentru prelucrarea datelor care le sunt puse la dispoziție de către utilizatori cu profil de profesioniști ca urmare a efecturării serviciului stabilit sau daca acestia le ofera voluntar.

 1. Indiferent de calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului sau utilizator alplatformei/aplicației, indiferent de tipul de profil, datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transmise la cerere autorităților, instituțiilor și organismelor publice, în conformitate cu normele legale, fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile (ex. furnizarea contractelor sau facturilor fiscale la cererea organelor fiscale sau judiciare).

Totodată, societatea are dreptul să dezvăluie, cu bună credință, datele cu caracter personal sau alte informații atunci când apreciază că este necesară luarea de măsuri de precauție împotriva răspunderii, protejarea noastră sau a altora de utilizări frauduloase, abuzive sau ilegale, să investigăm și să ne apăram împotriva oricăror revendicări sau afirmații ale terților, să protejăm securitatea sau integritatea serviciilor noastre și a oricăror facilități sau echipamente utilizate pentru a face serviciile disponibile; să ne protejăm drepturile de proprietate sau alte drepturi, precum şi siguranţa celorlalţi ori să punem în executare contracte.

În ceea ce priveşte transferul de date cu caracter personal în alte state UE sau non-UE, ca regulă, INCTRL nu transmite date cu caracter personal către state terţe. Cu toate acestea, datele dumneavostră cu caracter personal pot fi transferate în state terțe, în baza raporturilor contractuale pe care le avem cu partenerii noştri, în măsura necesară derulării raportului contractual cu dumnevoastră. În această situaţie, societatea, se obligă ca aceste transferuri să se efectueze în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor.

6. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal va înceta în funcţie de tipul de date pe care le prelucrăm astfel:

Totodată, societatea noastră va distruge datele cu caracter personal atunci când acestea nu vor mai corespunde scopului prelucrării, oferind garanții suficiente cu privire la securitatea acestui proces.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Regulamentul GDPR, aveţi următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare– dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate drepturile.
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal – dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu vădită rea-credință;
 3. Dreptul la rectificarea datelor – puteţi solicita rectificarea datelor personale inexacte.
 4. Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – ștergerea datelor poate avea loc atunci când prelucrarea nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege (spre exemplu atunci când datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost procesate). Cu toate acestea, ștergerea datelor nu poate avea loc atunci când procesarea are loc în baza legii;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 6. Dreptul la opoziție – dreptul să vă opuneţi în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele dvs. să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare sau când prelucrarea are ca temei interesul nostru legitim;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 8. Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dvs. personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.
 9. Dreptul de retragere a consimțământului– dacă temeiul pentru prelucrarea datelor îl constituie consimțământul, vă informăm că acest consimțământ poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțămânțului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii fiind valabilă. Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii juridice, societatea va proceda la o astfel de procesare și va notifica persoanele vizate.
 10. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate– dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, atunci când este cazul.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată sediului social al INTELLIGENCE ACT SRL situat în Bucureşti Sectorul 1, Str.  PICTOR ION NEGULICI, Nr. 32, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/7873/2011 , CUI RO28701654. De asemenea, ne puteţi contacta printr-un e-mail la adresa [email protected]

Mai mult, societatea noastră a numit și un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO), care poate fi contactat la adresa de poștă electronică [email protected] pentru a ajuta persoanele vizate să-și exercite drepturile. 

În măsura în care vă veţi exercita drepturile de care dispuneţi, este posibil ca societatea noastră să vă solicite să vă dovediţi identitatea, prin comunicarea unui document de identitate sau orice alte informaţii necesare în vederea efectuării unei proceduri prealabile de verificare a persoanei solictante, în conformitate cu obligaţiile legale de securitate şi confidenţialitate a datelor ce ne revin.

Ne obligăm să luăm în considerare orice solicitare sau plângere primită şi să răspundă într-un termen rezonabil, astfel încât să fie respectate dispoziţiile legale în materie. Lucrăm cu autoritățile de reglementare competente, inclusiv autoritățile naționale de protecție a datelor, în vederea soluționării oricăror reclamații privind transferul datelor personale, pe care nu le putem rezolva direct cu utilizatorii noștri.

Totodată, în cele ce urmează vă prezentăm termenele de răspuns la solicitări privind drepturile menționate:

Solicitarea persoanei vizateTermen pentru răspuns
Dreptul de a fi informatCel mai târziu în termen de o lună – în situația în care datele cu caracter personal nu sunt furnizate de persoana vizată
Dreptul de accesO lună
Dreptul la rectificareO lună
Dreptul de ștergereFără întârzieri nejustificate
Dreptul de a restricționa procesareaFără întârzieri nejustificate
Dreptul la portabilitateO lună
Dreptul de obiectieLa momentul primirii respectivei solicitări / obiecții
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automateNespecificat – nu are aptitudinea de a fi limitat în raport de specificul activității

8. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a proteja datele prelucrate, atât în timpul transmiterii către noi, cât și ulterior acestui moment respectăm cele mai înalte standarde.

Astfel, am adoptat politici și proceduri de securitate tehnică în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii, alterării acestora modificărilor neautorizate, a dezvăluirii sau accesului neautorizat și a oricărei alte forme de prelucrare ilegală a datelor personale aflate în posesia noastră.

În vederea garantării securității menționăm, cu titlu general, modalitățile de securizare:

9. MĂSURI MINIME DE SECURITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE APLICE TOȚI ANGAJAȚII INCTRL / INTELLIGENEC ACT SRL

Nerespectarea acestor cerințe poate determina INCTRL să ia măsuri disciplinare împotriva persoanelor culpabile.

Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere sau de stocare electronică sau fizică nu este 100% sigură. În cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost compromise, contactați-ne în scris la adresa sediului nostru social mentionat mai sus. De asemenea, ne puteţi contacta printr-un e-mail la adresa [email protected]  

Dacă aflăm despre o încălcare a sistemului de securitate, vă vom informa atât pe dvs. cât și autoritățile despre apariția încălcării în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de cel mult 72 ore, termen în care vă comunicăm informațiile relevante legate de incidentele de securitate.

10. BREȘELE DE SECURITATE

Întrucât politica societății noastre este de a fi echitabili și de a respecta principiul proporționalității atunci când avem în vedere acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a informa persoanele afectate de incidentul de securitate care este probabil să rezulte într-un risc cu privire la drepturile și libertățile persoanelor, în caz de breșă vom notifica atât Autoritatea de supraveghere, cât și persoana sau persoanele vizate despre această încălcare.

11. CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor oferite de societatea noastră.

12. Schimbări

Politica noastră de confidențialitate se poate schimba din când în când, însă ne obligăm să nu vă reducem drepturile pe care le aveți în temeiul acestor modificări fără consimțământul dvs. explicit.

Vom publica orice modificare a politicii de confidențialitate în locuri vizibile pentru a fi ușor de identificat actualizările și pentru a putea lua cunoștință de cuprinsul său. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate în arhiva electronică pentru a putea fi oricând solicitate de dumneavoastră printr-o cerere adresată în acest sens.

Prezenta politică de confidenţialitate intră în vigoare la data de 28.03.2023.

.